فرصت های شغلی

شرکت سلام بازار (هایمارت) مصمم است تا در ایران با گسترش فعالیت ها، سهم بیشتری از بازار کسب و کار را به خود تخصیص دهد، بدیهی است این هدف محقق نمی گردد مگر با نیروی انسانی حرفه ای، متخصص و متعهد.

هایمارت به دلیل گسترش همه جانبه در بخشهای مختلف همواره در حال جذب نیرو های متخصص برای تجهیز سازمان به یک محیط کار پر تلاش، صمیمی، پویا و کارآمد است .

بسیار خرسندیم که همکاران خوبی در کنارمان داریم و امیدواریم هایمارت برای نیروهای متخصص زمینه ایجاد یک شخصیت کاری موفق در مسیر پیشرفت شغلی باشد.

مشاغل حوزه صف (میدان)

مشاغل حوزه ستاد